Pomoc dla rolników, którzy ucierpieli w tegorocznych (2011) nawałnicach

27/07/2011

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których dorobek ucierpiał w tegorocznych nawałnicach, huraganach i intensywnych opadach deszczu. Jeżeli gospodarstwo rolne ucierpiało w wyniku przymrozków, suszy, powodzi, opadów deszczu, gradu, osuwisk ziemi, lawin, uderzeń piorunem czy nawałnic, rolnik może dostać nawet do 300 tys zł. wsparcia, pod warunkiem jednak, że w dniach od 18lipca do 29 sierpnia przedłoży wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc jest pewnego rodzaju refundacją do 90% kosztów kwalifikowanych. Każdy zainteresowany wsparciem rolnik powinien złożyć wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR.


Gospodarze mogą uzyskać także pomoc w ramach programu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" i ubiegać się o specjalny kredyt preferencyjny o niskim oprocentowaniu, dzięki któremu będą mogli na nowo wznowić produkcję rolniczą. Ów kredyt jest oprocentowany w wysokości zaledwie 0, 1 % w skali roku, pozostałą część oprocentowania opłaca ARiMR. Warunkiem otrzymania takiego kredytu jest ubezpieczenie przez rolnika co najmniej połowy powierzchni upraw ( bez pastwisk i łąk) lub 50% inwentarza od ryzyka suszy, deszczy, przymrozków, powodzi, huraganu, lawiny czy osuwisk ziemi. W przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli zwierząt gospodarczych lub upraw na wyżej wymienionych warunkach, opłacają kredyt z oprocentowaniem rocznym w wysokości 3, 85%, a pozostałą część oprocentowania pokrywa ARiMR.


Rolnik decydując się na kredyt ma do wyboru dwie linie kredytowe: inwestycyjną i obrotową. Czym one się różnią? Pierwszy z nich można otrzymać na zakup maszyn rolniczych, remont budynków inwentarskich, renowację urządzeń rolniczych itd. Kredyt obrotowy przyznany jest na zakup środków do produkcji rolnej ( nawozy, inwentarz, paliwa itd.).

Jak otrzymać kredyt klęskowy?
W pierwszej kolejności, zainteresowany kredytem klęskowym rolnik, musi zgłosić szkodę w Urzędzie Gminy. Specjalne powołana w tym celu komisja oszacowuje wysokość i rozmiar szkód w danym gospodarstwie rolnym. Na podstawie opinii, wojewoda wydaje dokument o zakresie szkód, który jest warunkiem ubiegania się poszkodowanego rolnika o kredyt klęskowy. Wojewoda składa wniosek o udzielenie pomocy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który po wyrażeniu zgody pozwala na uruchomienie specjalnych kredytów klęskowych przez poszczególne banki. Rolnik ma obowiązek pójść do wyznaczonego banku, wypełnić formularz o przyznanie kredytu. W przypadku kredytu inwestycyjnego konieczne jest sporządzenie planu inwestycji.
Poszkodowani mogą ubiegać się o kredyt w poniższych bankach:
- Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.,
- Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A.,
- Banku Zachodnim WBK S.A.,
- Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
- ING Banku Śląskim S.A.,
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,

Zasady przyznawania kredytów klęskowych
Kredyt klęskowy otrzymać mogą osoby fizyczną ze zdolnością do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, w których dzierżawionym bądź we własnym gospodarstwie rolnym lub rybackim, doszło do szkody.
 Sam okres kredytowania wynosi:
- w przypadku kredytu inwestycyjnego do 8 lat, karencja w spłacie do 2 lat
- w przypadku kredytu obrotowego do 4 lat, karencja w spłacie do 4 lat
Kwota kredytu nie może wynosić więcej niż 8 mln dla działów specjalnych produkcji rolnej oraz 4 mln dla gospodarstw rolnych.
Każdy kredytobiorca ma obowiązek po trzech miesiącach od daty otrzymania środków finansowych, przedłożyć w banku dokumenty potwierdzające zakup inwestycji po dniu wystąpieniu szkody. Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt obrotowy musi udokumentować przeszło połowę wydatków.
Kredyt inwestycyjny może zostać wykorzystany w odnowieniu, remoncie i przywróceniu funkcji użytkowych budynków rolnych, maszyn rolniczych, obiektów zasilających gospodarstw w energię, wodę i gaz. Ponadto kredytobiorca może przeznaczyć kredyt na zakup inwentarza i materiału szkółkarskiego.
Kredyt obrotowy może zostać wykorzystany na zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliw i inwentarza rolnego.
Banki udzielą kredytu w terminach
- do końca roku ( 31 grudnia) w przypadku wydania zgody na uruchomienie linii kredytowych przez ministerstwo w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
- do 30 czerwca 2012- kiedy zgody zostały wydane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

Pomoc w spłacie zaciągniętych wcześniej kredytów preferencyjnych
Rolnicy, którzy zaciągnęli wcześniej kredyty preferencyjne mogą liczyć na wsparcie. W przypadku kredytów inwestycyjnych i klęskowych, w których spłacie pomaga ARiMR, bank może ustalić nowy terminarz spłat oraz wydłużyć okres kredytowania. W sytuacji, kiedy minie maksymalny okres spłaty kredytów klęskowych, ARiMR nie będzie stosowała dopłat do oprocentowania, które może zostać podwyższone.

Źródło: eurogospodarka.pl