WERYFIKACJA Sp. z o.o.

  • 0 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, w księgowości oraz w doradztwie podatkowym. Naszymi klientami są spółki o różnej wielkości i formie prawnej. Zapewniamy wysoką jakość obsługi księgowej z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów podatkowych.

Oferujemy:

- Badanie sprawozdań finansowych

- Badanie bilansów

- Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Kompleksowe doradztwo podatkowe

- Wydawanie opinii i ekspertyz ekonomiczno- finansowych

- Działalność wydawniczą bądź szkoleniową w dziedzinie rewizji finansowej, rachunkowości i podatków

- Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

- Usługi atestacyjne

- Doradztwo podatkowe

- Usługi biegłego rewidenta

- Reprezentację przed urzędami

- Połaczenie na terenie Warszawy

Zapraszamy Państwa do współpracy.

1. Badanie sprawozdań finansowych jako wykonywanie czynności rewizji finansowej.
2. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
3. Doradztwo podatkowe.
4. Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych.
5. Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
6. Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizxji finansowej i podatków.
7. Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.
8. Świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przpisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.