235

WERYFIKACJA Sp. z o.o.

  • 0 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje sie w badaniu sprawozdan finansowych, w ksiegowosci oraz w doradztwie podatkowym. Naszymi klientami sa spólki o róznej wielkosci i formie prawnej. Zapewniamy wysoka jakosc obslugi ksiegowej z zachowaniem obecnie obowiazujacych przepisów podatkowych.

Oferujemy:

- Badanie sprawozdan finansowych

- Badanie bilansów

- Prowadzenie podatkowych ksiag przychodów i rozchodów

- Prowadzenie ksiag rachunkowych

- Kompleksowe doradztwo podatkowe

- Wydawanie opinii i ekspertyz ekonomiczno- finansowych

- Dzialalnosc wydawnicza badz szkoleniowa w dziedzinie rewizji finansowej, rachunkowosci i podatków

- Prowadzenie postepowania upadlosciowego lub likwidacyjnego

- Uslugi atestacyjne

- Doradztwo podatkowe

- Uslugi bieglego rewidenta

- Reprezentacje przed urzedami

- Polaczenie na terenie Warszawy

Zapraszamy Panstwa do wspólpracy.

1. Badanie sprawozdan finansowych jako wykonywanie czynnosci rewizji finansowej.
2. Uslugowe prowadzenie ksiag rachunkowych i podatkowych.
3. Doradztwo podatkowe.
4. Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych.
5. Prowadzenie postepowania upadlosciowego lub likwidacyjnego.
6. Dzialalnosc wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowosci, rewizxji finansowej i podatków.
7. Swiadczenie uslug atestacyjnych, doradztwa lub zarzadzania z dziedziny rachunkowosci lub rewizji finansowej.
8. Swiadczenie innych uslug zastrzezonych w odrebnych przpisach do wykonywania przez bieglych rewidentów.