815

RAXELL Sp. z o.o.

  • 0 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy na bieżąco ze wszelkimi zmianami, które zachodzą w prawie podatkowo- rachunkowym oraz na rynku finansowym. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz kartę podatkową.

Zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową. Specjalizujemy się w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz w ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Pomagamy załatwić formalności związane z zakładaniem działalności gospodarczej oraz z wyborem formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.