233

Mika Consulting Monika Sajkiewicz Sp.j.

 • 1 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami.

Nasza oferta obejmuje:

 • - Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • - Księgi handlowe

 • - Rozliczenia międzyokresowe

 • - Obsługę kadrowo- płacową

 • - Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • - Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • - Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • - Sprawozdania finansowe

 • - Sprawozdania statystyczne

 • - Opracowanie polityki rachunkowości

 • - Wdrażanie zakładowego planu kont

 • - Wypełnianie wniosków kredytowych

 • - Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • - Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Nasze biuro rachunkowe dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupia się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzeniu dla naszych klientów narzędzi, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku.
Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju firmy. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.