455

EKO CONSULT SP Z O O

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów prawno- podatkowych mamy pewność, że nasze usługi świadczymy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont opracowanie polityki rachunkowości

 • Rozliczenia międzyokresowe z ZUS i PFRON

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.