Biuro Rachunkowe PROFIT Magdalena Bosacka

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

oferujemy:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ksiąg handlowych

 • obsługa kadrowo-płacowa

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 • sprawozdania finansowe  i statystyczne

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

zapraszamy Państwa do współpracy.

Prowadzenie ksiąg podatkowych ( ewidencji przychodów dla ryczałtu, ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych i ewidencji dla celów VAT )
PIT, CIT, VAT, AKC-3, prowadzenie dokumentacji pracowniczej - akta osobowe, listy płac, deklaracje ZUS, dokumentacja dotycząca uzyskiwania świadczeń ZUS.
Pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie działalności ze środków krajowych i unijnych
Sporządzanie dokumentacji, służącej pozyskiwaniu kredytów na działalność gospodarczą (biznes-plany, analizy finansowe itp.)
Publikacja danych i raportów, elektroniczny obieg dokumentów i komunikacja z klientem.