Biuro Rachunkowe PROFIT Magdalena Bosacka

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe dziala na zlecenie malych i srednich przedsiebiorstw, organizacji pozarzadowych oraz osób fizycznych prowadzacych jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza.

oferujemy:

 • prowadzenie podatkowych ksiag przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ksiag handlowych

 • obsluga kadrowo-placowa

 • ewidencja srodków trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych

 • ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • ewidencja zryczaltowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • sporzadzanie deklaracji podatkowych

 • sprawozdania finansowe  i statystyczne

 • pomoc w zakladaniu dzialalnosci gospodarczej

zapraszamy Panstwa do wspólpracy.

Prowadzenie ksiag podatkowych ( ewidencji przychodów dla ryczaltu, ksiag przychodów i rozchodów, ksiag rachunkowych i ewidencji dla celów VAT )
PIT, CIT, VAT, AKC-3, prowadzenie dokumentacji pracowniczej - akta osobowe, listy plac, deklaracje ZUS, dokumentacja dotyczaca uzyskiwania swiadczen ZUS.
Pomoc przy sporzadzaniu wniosków o dofinansowanie dzialalnosci ze srodków krajowych i unijnych
Sporzadzanie dokumentacji, sluzacej pozyskiwaniu kredytów na dzialalnosc gospodarcza (biznes-plany, analizy finansowe itp.)
Publikacja danych i raportów, elektroniczny obieg dokumentów i komunikacja z klientem.