Biuro Rachunkowe KNOWLEDGE Sp. z o.o.

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalna obsluge ksiegowo- podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw, organizacji pozarzadowych oraz osób fizycznych prowadzacych jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza. Zapewniamy obsluge zgodna z obecnie obowiazujacymi przepisami prawno- podatkowymi, wspieramy Panstwa na kazdym etapie prowadzonej dzialalnosci oraz reprezentujemy Panstwa firme przed urzedami.

Oferta biura obejmuje:

 • Prowadzenie podatkowych ksiag przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiag rachunkowych

 • Obsluge kadrowa

 • Obsluge placowa

 • Sporzadzanie deklaracji podatkowych, sprawozdan finansowych i sprawozdan statystycznych

 • Ewidencje na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencje zryczaltowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencje srodków trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych

 • Pomoc w zakladaniu dzialalnosci gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaleglosci z firmy

 • Wypelnianie wniosków kredytowych

 • Bilans

 • Rachunek zysków i strat

 • Rozliczenia miedzyokresowe z urzedami

Zapraszamy Panstwa do wspólpracy.

W ramach uslugi oferujemy:
- prowadzenie ksiag handlowych
- prowadzenie ksiazki przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczaltowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
- prowadzenie ewidencji i amortyzacji srodków trwalych
- rejestr sprzedazy i zakupów VAT
- rozliczenie transakcji importowych, eksportowych, róznice kursowe
- sporzadzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
- sprawozdawczosc GUS
- sporzadzanie rocznej sprawozdawczosci finansowej
- sporzadzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych
- doradztwo podatkowe i prawne
- reprezentowanie podatnika w Urzedzie Skarbowym i ZUS


Sporzadzamy raporty w jezyku angielskim i niemieckim.
Oferujemy:
- prowadzenie akt personalnych
- opracowywanie regulaminów
- sporzadzanie umów i swiadectw pracy
- sporzadzanie umów cywilnoprawnych
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wykorzystanych urlopów
- ewidencja zwolnien lekarskich
- ewidencja badan lekarskich
- organizacja szkolen bhp i ppoz.
- zglaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych
- doradztwo prawne
- przygotowanie raportów personalnych


W ramach organizacji szkolen bhp i ppoz. oferujemy bezplatne szkolenie wstepne dla nowo zatrudnianych pracowników.
W ramach uslugi oferujemy:
- sporzadzanie i rozliczanie list wynagrodzen
- rozliczanie umów cywilnoprawnych
- ewidencja zasilków chorobowych, macierzynskich, opiekunczych itp.
- sporzadzanie deklaracji dla Urzedu Skarbowego i ZUS
- sporzadzanie rocznych deklaracji podatkowych
- sporzadzanie informacji dla pracowników o osiagnietych przychodach oraz naliczonych skladkach spoleczno-zdrowotnych
- przygotowanie list wynagrodzen w formie papierowej i elektronicznej
- przygotowanie przelewów do ZUS i US


Listy wynagrodzen na zyczenie Klienta moga byc przygotowywane w jezyku angielskim lub niemieckim.
Oferujemy pomoc w zakresie::
- rekrutacji i selekcji pracowników
- systemów motywacyjnych
- ocen pracowniczych
- koordynacji szkolen