371

Biuro Rachunkowe EKSPERT Sp. z o.o.

 • 0 Gwiazdki.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa fachowym doradztwem na każdym etapie prowadzonej działalności.

Nasza oferta obejmuje:

 • - Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • - Prowadzenie ksiąg handlowych

 • - Rozliczenia międzyokresowe

 • - Obsługę kadrowo- płacową

 • - Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • - Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • - Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • - Optymalizację podatkową

 • - Sprawozdania finansowe

 • - Sprawozdania statystyczne

 • - Opracowanie polityki rachunkowości

 • - Wdrażanie zakładowego planu kont

 • - Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • - Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.