519

Abax Biuro Księgowe Bożena Bartuzi

  • 0 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. W ramach naszej oferty prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz obsługę kadrowo- płacową.

Zajmujemy się ewidencją podatkową i ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyprowadzaniu zaległości z firmy. Zapraszamy Państwa do współpracy.

- prowadzenie księgowości w pełnym zakresie

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

- sporządzanie sprawozdań do GUS

- zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji

- ewidencje środków trwałych, wyposażenie

- ewidencja przebiegu pojazdów

-inne niewymienione czynności- sporządzanie umów o prace

- rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników

- sporządzanie kartotek pracowniczych, list płac

- deklaracje ZUS (Płatnik)

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

-inne niewymienione czynności

- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- rejestry VAT

- ewidencje środków trwałych, wyposażenia

- ewidencja przebiegu pojazdów

-inne niewymienione czynności

- ewidencja przychodów

- sporządzanie deklaracji podatkowych

-innych związanych z prowadzoną działalnością

- przygotowywanie raportów i zestawień

- stan i wiekowanie rozrachunków

- analiza wyników finansowych

- stan zobowiązań wobec budżetu

- miesięczne sporządzanie rozrachunków zysków i strat, bilans

- inne

- monitorowanie należności

- przygotowanie i wysyłanie wezwań do zapłaty

- pomoc w przygotowaniu i przekazaniu spraw do sądu w przypadku niezapłaconych faktur przez kontrahenta (obsługa prawna)

- usługi w zakresie Zarządzania Nieruchomościami

- przygotowywanie umów najmu, dzierżawy

- wystawianie faktur

- monitorowanie należności