378

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

  • 4.5 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa prowadzi kompleksową obsługę prawną we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej.
Kancelaria świadczy usługi m.in. w następujących obszarach specjalizacji: znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, prawo farmaceutyczne, żywnościowe, kosmetyczne, prawo autorskie oraz prawo Unii Europejskiej.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie procesu rejestracji znaków towarowych w systemie krajowym (UPRP), wspólnotowym (OHIM) oraz międzynarodowym (WIPO). Poprzez współpracę z zagranicznymi kancelariami patentowymi jesteśmy w stanie przeprowadzić rejestrację znaków towarowych na całym świecie.
Doradzamy w wyborze strategii dotyczącej sposobów ochrony znaków towarowych. Reprezentujemy klientów we wszelkich  sprawach dotyczących egzekwowania praw ze znaków towarowych, w szczególności ochrony oznaczeń przed naruszeniami.
Dla naszych klientów prowadzimy również badania zdolności rejestracyjnej znaków, badania due diligence oraz monitoring znaków towarowych polskich i zagranicznych.

 

Doradzamy w procesie uzyskiwania patentów krajowych i europejskich, jak również reprezentujemy klientów w sporach patentowych.
W skład naszego zespołu wchodzą eksperci w dziedziny chemii i farmacji, co pozwala nam na świadczenie wysoce specjalistycznych usług. Prowadzimy również postępowania sporne przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi. 
Nasza specjalizacja obejmuje również obsługę własności przemysłowej firm farmaceutycznych. Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących patentów farmaceutycznych, prowadzimy również badania patentowe z zakresu chemii i biotechnologii. Doradzamy również w sprawach dotyczących dodatkowych świadectw ochronnych (SPC) oraz wyłączności danych (data exclusivity).
Kancelaria posiada zespół specjalizujący się z prawie farmaceutycznym i medycznym, w skład którego wchodzi współautor i redaktor naczelny pierwszego w Polsce Komentarza do ustawy Prawo farmaceutyczne.
Doradzamy w sprawach dotyczących reklamy i sponsoringu, badań klinicznych, rejestracji i dystrybucji oraz wszelkich innych kwestiach regulacyjnych istotnych dla branży farmaceutycznej.
Posiadamy również unikalne doświadczenie w sprawach, które łączącą zagadnienia farmaceutyczne i patentowe (wyłączność danych rejestracyjnych, patenty farmaceutyczne, SPC), w szczególności w wyniku udziału w większości dużych sporów patentowych mających miejsce w Polsce.

 

Posiadamy doświadczenie w rejestracji wzorów przemysłowych we wszystkich możliwych systemach ochronnych (krajowym, wspólnotowym, międzynarodowym).
Przeprowadzamy badania zdolności rejestracyjnych wzorów oraz opiniujemy podobieństwo wzorów na potrzeby rejestracji lub potencjalnych naruszeń praw do wzoru.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa wyrobów kosmetycznych i prawa żywnościowego.
Mając świadomość istotności problemu tzw. produktów z pogranicza,  doradzamy klientom w procesie klasyfikacji produktów oraz w przypadku sporów z organami administracji (GIS, GIF) oraz podmiotami trzecimi.

 

W ramach swojej specjalizacji Kancelaria zajmuje się również problematyką prawną obrotu wyrobami medycznymi. Braliśmy udział w wielu projektach dotyczących wprowadzania do obrotu, reklamy i dystrybucji wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Opiniowaliśmy również zgodność polskich regulacji z prawem wspólnotowym oraz analizowaliśmy wpływ nowej ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r. na obowiązki uczestników rynku.

 

Mamy świadomość, że rosnąca ilość nadużyć związanych z rejestracją domen internetowych zmusza przedsiębiorców do podjęcia działań mających na celu odzyskanie domeny.
Doradzamy jak najkorzystniej przeprowadzić proces odzyskiwania domeny. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed NASK, Sądem Arbitrażowym ds. domen przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz sądami powszechnymi.
Doświadczenie pozyskane przy pełnieniu roli arbitra ADR - Centrum Arbitrażu dla Sporów Internetowych, wspieranego przez Komisję Europejską, pozwala nam zaoferować państwu usługi na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

Prawo autorskie, jako dziedzina prawa własności intelektualnej, pozostaje w bezpośrednim polu działalności Kancelarii. Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego na rzecz przedsiębiorców oraz innych podmiotów, w tym na rzecz agencji reklamowych.
Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu umów o przeniesienie prawa autorskich, umów licencyjnych, umów o wykorzystanie wizerunku.

 

Kancelaria zajmuje się opiniowaniem zgodności krajowych regulacji z prawem wspólnotowym. Szczególną uwagę przykładamy do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).
Analiza acquis communautaire jest również wykorzystywana przy wszelkiego typu analizach wpływu regulacji unijnych na sytuację podmiotów w Polsce, w szczególności w zakresie europejskiego prawa farmaceutycznego oraz prawa własności przemysłowej. Kancelaria na bieżąco monitoruje najnowsze orzecznictwo ETS.