CENTRUM MEDYCZNE ESKULAP

  • 0 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W naszych strukturach posiadamy liczne poradnie specjalistyczne, poradnie podstawowej opiek zdrowotnej, poradnie stomatologiczne, poradnie medycyny pracy (w tym badań kierowców).
Wykonujemy w szerokim zakresie badania laboratoryjne, a także badania diagnostyczne w poszczególnych poradniach.