BIURO RACHUNKOWE EKSPERT Elżbieta Skibicka

  • 0 Gwiazdki.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nasze biuro rachunkowe współpracuje ze spółkami o różnej formie prawnej. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów  i rozchodów, księgi handlowe, obsługę kadrowo-płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe  i statystyczne. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyprowadzamy zaległości z firmy. Zapraszamy Państwa do współpracy.